Kako se piše pravilno na hrvatski?

Hidroelektrana, hidro elektrana ili hidro-elektrana?

Kako je pravilno pisati: hidro-elektrana, hidro elektrana ili hidroelektrana? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava električnu centralu koja pretvara vodenu energiju u električnu. Pravilno se piše hidroelektrana, hidroelektrane, hidroelektrani, hidroelektranom…