Kako se piše pravilno na hrvatski?

Hidroizolacija, hidro-izolacija ili hidro izolacija?

Kako je pravilno pisati: hidroizolacija, hidro-izolacija ili hidro izolacija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik hidro jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Imenica ženskog roda označava način zaštite objekata i konstrukcije od vlage. Pravilno se piše hidroizolacija, hidroizolacije, hidroizolaciji, hidroizolacijama…