Kako se piše pravilno na hrvatski?

Izšamarati, isšamarati ili išamarati?

Kako je pravilno pisati: izšamarati, isšamarati ili išamarati?

Ovdje se radi o tome kako se pravilno piše glagol: išamarati, izšamarati ili isšamarati. Odnosno, postavlja se pitanje kako ovaj glagol nastaje te koje se glasovne promjene događaju (ili ne događaju) u nastanku glagola.

Kako bismo saznali točne odgovore i pravilno pisanje glagola, moramo detaljno analizirati podrijetlo i nastanak glagola te vidjeti koje se glasovne promjene događaju u tvorbi glagola.

Glagol u ovom primjeru nastaje od prijedloga iz i glagola šamarati. Kad se glas z nađe ispred glasa š, prelazi u svoj bezvučni parnjak s (iz + šamarati > isšamarati). Tada prema pravilima o jednačenju po mjestu tvorbe glas s prelazi u š te dobivamo oblik iššamarati. Potom se događa gubljenje suglasnika i dobivamo konačni oblik išamarati. Riječ je prošla čak tri glasovne promjene. Pravilno je pisati: išamaram, išamaraš, išamara, išamarao, išamarah, išamarale…

Primjeri:

  • Toliko su nas išamarali argumentima da smo ostali bez riječi.
  • Taj ga je mladić išamarao i istukao ispred kluba i prošao nekažnjeno.
  • Nakon što ju je dečko išamarao ispred kafića odlučila je okrenuti novu stranicu.
  • Kad mu je ponestalo argumenata odlučio je išamarati sugovornika i oponenta.
  • Išamarali su mladića koji je dolazio iz drugog grada jer im se nije sviđao njegov naglasak.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol išamarati, išamarao, išamarala, išamaram, išamaraju, išamarali… U tvorbi glagola provode se čak tri glasovne promjene: jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe i gubljenje ili ispadanje suglasnika (iz + šamarati > isšamarati > iššamarati > išamarati).