Kako se piše pravilno na hrvatski?

Južni pol ili južni pol?

Kako je pravilno pisati: Južni pol ili južni pol? Navedeni naziv može imati više značenja. Kada je riječ o najjužnijoj točki na Zemlji koja se nalazi na području Antartike, tada ga potrebno pisati u skladu s pravopisnim pravilima pisanja zemljopisnih lokaliteta, dakle Južni pol. Ako se radi o jednom od magnetnih polova tada je pravilno pisati južni pol.