Kako se piše pravilno na hrvatski?

Količnik ili kolićnik?

Kako je pravilno pisati: kolićnik ili količnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava rezultat operacije dijeljenja. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati količnik, količnika, količniku…