Kronično ili kronično?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kronično ili kronićno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto na kroničan način. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kronično.

LEAVE A COMMENT