Kako se piše pravilno na hrvatski?

Lisičav ili lisićav?

Kako je pravilno pisati: lisićav ili lisičav? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko je lukav. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lisičav, lisičava, lisičavu, lisičavi…