Listić ili listič?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: listić ili listič? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice list. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi listъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati listić, listića, listiću, listićem…

LEAVE A COMMENT