Kako se piše pravilno na hrvatski?

Listić ili listič?

Kako je pravilno pisati: listić ili listič?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice list. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi listъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati listić, listića, listiću, listićem…

Primjeri:

  • Podijelila je nastavne listiće i uhvatila se mobitela.
  • Nije znao riješiti niti jedan jedini zadatak na listiću iz matematike.
  • Kad se dignula sa stolice desetak malih listića palo je na pod.
  • Izgubila sam sve nastavne listiće i testove, reče sveučilišna profesorica.
  • Imao je u rukama listić na kojem je pisala njegova sudbina.
  • Listić je zgužvao i bacio u more.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše deminutiv ili umanjenica imenice muškog roda list – listić. Pravilno se piše listića, listići, listićima, listićem, listiću…