Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ljeskov ili lijeskov?

Kako je pravilno pisati: lijeskov ili ljeskov? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto od lijeske. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljeskov, ljeskova, ljeskovu…