Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mini suknja, minisuknja ili mini-suknja?

Kako je pravilno pisati: mini-suknja, minisuknja ili mini suknja?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, oblik mini jest prefiksoid, odnosno vezani leksički morfem. Pravilo glasi da se izraze s prefiksoidima piše sastavljeno. Pravilno se piše minisuknja, minisuknje, minisuknji…

Primjeri:

  • Obukla je minisuknju i starke te otišla u provod.
  • Minisuknja ti odlično stoji i mislim da bi je trebala nositi svakodnevno.
  • Nosila je minisuknju i visoke potpetice, kao da nije znala na kakvo mjesto dolazi.
  • Minisuknja joj je bila razderana na više mjesta.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše spojeno odnosno skupa imenica ženskog roda minisuknja, minisuknje, minisuknjama minisuknjom, minisuknji…