Mještanin ili miještanin?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: mještanin ili miještanin? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava stanovnika mjesta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mještanin, mještanina, mještaninu…

OSTAVITE KOMENTAR