Kako se piše pravilno na hrvatski?

Muđahedin ili mudžahedin?

Kako je pravilno pisati: mudžahedin ili muđahedin? Imenica muškog roda označava fanatičnog borca za islam koji se ne libi poslužiti terorističkim metodama. Dolazi od arapske riječi muǧāhidīn koja znači: borac za vjeru, domovinu, opće dobro. U hrvatskom standardnom jeziku ispravno je pisati: mudžahedin, mudžahedini, mudžahedina, mudžahedine… Također, s glasom /dž/ pravilno je pisati džihad, također pojam iz arapskog (ǧihād)