Kako se piše pravilno na hrvatski?

Koji ili kojeg?

Kako je pravilno pisati: koji ili kojeg?

Ovdje se radi o tome kako se pravilno koristi upitno-odnosna zamjenica koji.

U hrvatskom jeziku postoji više upitno-odnosnih zamjenica. Upitne su onda kad stoje na početku pitanja (Što radiš?) a odnosne kad su u službi veznika u zavisnosloženoj rečenici (Ne znam što sam vidio.)

U ovoj dvojbi riječ je o pravilnom pisanju akuzativa jednine zamjenice koji.

Kad je riječ o pisanju, obje varijante su točne, no koriste se u različitim kontekstima. Primjerice, ispravno je Ovo je bicikl koji sam vozio, a nije ispravno: Ovo je bicikl kojeg sam vozio. Naime, oblik kojeg koristi se za ‘živo’ a oblik ‘koji’ za neživo.

Primjeri:

  • Ovo je pisac kojeg rado čitam.
  • To je čovjek kojeg cijenim.
  • Ovo je muškarac kojeg volim.
  • To je Andrija kojeg sam upoznao u Austriji.
  • Ovo je put koji smo prešli.
  • To je televizor koji sam kupio.
  • Je li to novčanik koji si izgubio?
  • Imaš li koji razlog za ostavku?

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše i koji i kojeg. Kad se odnosi na nešto neživo (stvar, predmet…) pravilno je pisati koji. Kad se odnosi na što živo (čovjeka, osobu) pravilno se piše kojeg.