Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nadpis ili natpis?

Kako je pravilno pisati: nadpis ili natpis?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

U tvorbi ove imenice dogodila se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Naime, kad se zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa p, prelazi u svoj bezvučni parnjak: t. Tako je ispravno pisati: natpis, natpisa, natpisom, natpisi, natpisima…

Primjeri:

  • Taj je natpis preplavio društvene mreže i cijela se država smijala nespretnom proscu.
  • Htjela je kupiti šaljivi natpis za pseću kućicu.
  • Najstariji hrvatski glagoljski natpis je Plominski natpis.
  • Htjela je kupiti rođendanski natpis koji bi stavila na tortu koju je radila za majku.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda natpis, natpisa, natpisu, natpisi, natpisima… Odnosno, u tvorbi imenice natpis provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti (nad + pis > nadpis > natpis).