Najslabiji ili naj slabiji?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: naj slabiji ili najslabiji? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Ovo je oblik pridjeva u superlativu, odnosno superlativu pridjeva slab. Pravilo glasi da se superlativni oblici uvijek pišu sastavljeno. Stoga je ispravno pisati: najslabiji, najslabijeg, najslabijem, najslabijih…

OSTAVITE KOMENTAR