Nazočnost ili nazoćnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: nazočnost ili nazoćnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava činjenica da se netko nalazi na mjestu gdje se nešto zbiva. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nazočnost, nazočnosti, nazočnostima…

LEAVE A COMMENT