Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nevoljen ili ne voljen?

Kako je pravilno pisati: nevoljen ili ne voljen?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Dakle, ovdje je riječ o problemu sastavljenog i rastavljenog pisanja. Pravilo glasi da se u hrvatskom standardnom jeziku pridjevi tvoreni s niječnom česticom ne- uvijek pišu sastavljeno. Tako je ispravno pisati: nevoljen, nevoljena, nevoljeno, nevoljenih, nevoljenima… Jednako vrijedi i za imenicu: nevoljenost. Jednako je i sa sličnim primjerima: neracionalan, neracionalnost, nedefiniran, nedefiniranost…

Primjeri:

  • Osjećao se nevoljenim u braku i to ga je svakodnevno izjedalo.
  • Osjećaj nevoljenosti ponekad zna biti varljiv jer neke stvari uzimamo zdravo za gotovo.
  • Zbog čega misliš da si nevoljen?
  • Bio je nevoljen u obitelji i to ga je pratilo kroz život.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše spojeno odnosno skupa pridjev nevoljen, nevoljena, nevoljeno.