Kako se piše pravilno na hrvatski?

Neželjen ili ne željen?

Kako je pravilno pisati: neželjen ili ne željen? Ovdje je riječ o problemu sastavljenog i rastavljenog pisanja. Pravilo glasi da se u hrvatskom standardnom jeziku pridjevi tvoreni s česticom ne- uvijek pišu sastavljeno. Tako je ispravno: neželjen, neželjena, neželjeno, neželjenih, neželjenima… Također je ispravno i kod drugih pridjeva: neadekvatan, nepristojan, neodgojen, nepametan, neparan, nelikvidan…