Novouređen ili novo uređen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novo uređen ili novouređen? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjev se tvori od pridjeva novi/nova/novo i glagolskog pridjeva trpnog uređen. U hrvatskom standardnom jeziku piše se sastavljeno. Pravilno je pisati novouređen, novouređenim, novouređene…

OSTAVITE KOMENTAR