Kako se piše pravilno na hrvatski?

Objekt ili objekat?

Kako je pravilno pisati: objekt ili objekat?

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju imenice muškog roda objekt ili objekat. Imenica je to koja ima mnogo značenja i koristi se u mnogo različitih područja, od građevine do jezikoslovlja. Postavlja se pitanje piše li se pravilno sa ili bez glasa a – objekt ili objekat.

Imenica dolazi od latinske riječi obiectum. U njemačkom jeziku glasi Objekt. U hrvatskom jeziku primarno označava ono na što je usmjerena radnja. Može označavati i neku zgradu, kao u primjeru stambeni objekt, a najčešće se koristi u jezikoslovlju kao gramatička kategorija, poput subjekta, predikata, dopunskih oznaka, atributa i apozicije.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše objekt, objekta, objektu, objektom, objektima. Valja pripaziti na genitiv množine gdje je ispravan oblik: objekata. Primjerice: U toj rečenici ima čak sedam objekata. Na njihovoj čestici izgrađeno je sedam stambenih objekata. Navest ćemo još neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Nije znao odrediti objekt ni u jednoj rečenici.
  • Ta poznata glumica bila je seksualni objekt svojega vremena.
  • Nepoznati objekt kretao se umjerenom brzinom.
  • Ovaj objekt je pod videonadzorom.
  • U hrvatskom jeziku postoji izravni i neizravni objekt.

Zaključno, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati objekt, objekta, objektu, objektom, objektima.