Kako se piše pravilno na hrvatski?

Objekt ili objekat?

Kako je pravilno pisati: objekt ili objekat?

Imenica dolazi od latinske riječi obiectum. U njemačkom jeziku glasi Objekt. U hrvatskom jeziku primarno označava ono na što je usmjerena radnja. Može označavati i neku zgradu, kao u primjeru stambeni objekt, a najčešće se koristi u jezikoslovlju kao gramatička kategorija, poput subjekta, predikata, dopunskih oznaka, atributa i apozicije.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše objekt, objekta, objektu, objektom, objektima. Valja pripaziti na genitiv množine gdje je ispravan oblik: objekata. Primjerice: U toj rečenici ima čak sedam objekata. Na njihovoj čestici izgrađeno je sedam stambenih objekata.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Nije znao odrediti objekt ni u jednoj rečenici.
Ta poznata glumica bila je seksualni objekt svojega vremena.
Nepoznati objekt kretao se umjerenom brzinom.
Ovaj objekt je pod videonadzorom.
U hrvatskom jeziku postoji izravni i neizravni objekt.
Zaključno, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati objekt, objekta, objektu, objektom, objektima.