Obljetničarstvo ili obljetnićarstvo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: obljetnićarstvo ili obljetničarstvo? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava slavljenje obljetnica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati obljetničarstvo, obljetničarstva, obljetničarstvu…

LEAVE A COMMENT