Kako se piše pravilno na hrvatski?

Očiju ili oćiju?

Kako je pravilno pisati: očiju ili oćiju?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o genitivu množine imenice oko kojim se označava organ osjetila vida. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati očiju.

Primjeri:

  • Imala je neku mrlju između očiju koju je brisala rupcem.
  • Veliki smeđi madež nalazio se između predivnih crnih očiju.
  • Volio bih te i bez usta i bez očiju, moja je ljubav jača od svega.
  • Nema očiju ljepših od tvojih i nema lica koje bih radije gledao.
  • Od predivnih očiju s kojih nije skidao pogled, nije vidio kolko je sati i da je već morao biti kući.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše genitiv množine imenice srednjeg roda oko – očiju. Dativ, lokativ i instrumental množine pišu se očima.