Kako se piše pravilno na hrvatski?

Očito ili oćito?

Kako je pravilno pisati: očito ili oćito?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu lako shvatljive.

U ovom primjeru, riječ je o čestici koja se koristi u rečenici na raznim mjestima kako bi pojačala značenje rečenog u smislu da je jasno vidljivo i svakome shvatljivo. Čestice su nepromjenjiva vrsta riječi koje služe za oblikovanje i preoblikovanje rečenica, nijekanje i potvrđivanje te isticanje. U ovom primjeru, pravilno je pisati česticu očito. Česticom očito označava se da je nešto evidentno, vidljivo, jasno, nesumnjivo, očigledno.

Primjeri:

  • To je, očito, bio pogrešan odgovor.
  • Očito sam bila u krivu sve ovo vrijeme.
  • Nešto, očito, nije u redu.
  • Ti očito ne znaš mnogo o poljoprivredi, a ipak stalno o tome govoriš.
  • Iako je profesorica bila nepravedna prema meni, očito nitko nije mario za to.
  • Nekima ovdje očito odgovara nered i kaos u omiljenom klubu.
  • Očito se koriste lažima koje su se pojavile u medijima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše čestica očito. Česticom očito izražava se nešto što je očigledno i svima jasno, nesumnjivo i svima vidljivo.