Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odčepljivač ili otčepljivač?

Kako je pravilno pisati: odčepljivač ili otčepljivač? Imenica muškog roda dolazi u tvorbi od prijedloga od i imenice čep. U ovom primjeru kad se glas d nađe ispred glasa č, glasovna promjena se ne događa. Stoga je pravilno pisati: odčepljivač, odčepiti, odčepljen, odčepljena, odčepljeno, odčepljenje… Premda je glas d zvučni, a glas č bezvučni, ovo je iznimka od glasovne promjene jednačenja po zvučnosti.