Kako se piše pravilno na hrvatski?

Otčepiti ili odčepiti?

Kako je pravilno pisati: otčepiti ili odčepiti?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

U ovom primjeru, glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i imenice čep. Tada se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa č. Prema pravilima o jednačenju suglasnika po zvučnosti, trebala bi se provoditi glasovna promjena. No, dolazi do iznimke i ona se ne provodi. Dakle, pravilno se piše: odčepim, odčepiš, odčepimo, odčepite, odčepili, odčepile, odčepivši, odčepljenje, odčepljivač…

Primjeri:

  • Odčepili su sve odvode u kući i zato sam im dala veliku napojnicu.
  • Vodoinstalater nije mogao odčepiti taj odvod.
  • Ako ne odčepimo ovo što je blokiralo prolaz, nećemo ništa napraviti.
  • Ne znam što je začepilo odvod, ali znam tko ga je odčepio, a to svakako nisi ti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol odčepiti. Premda su suglasnici d i č različiti po zvučnosti, radi se o iznimci i glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti se ne provodi. Tako se piše i imenica odčepljivač, i glagolska imenica odčepljenje.