Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odličje ili odlićje?

Kako je pravilno pisati: odličje ili odlićje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava priznanje za posebne zasluge. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati odličje, odličja, odličju, odličjem…