Kako se piše pravilno na hrvatski?

Određeno ili odredženo?

Kako je pravilno pisati: određeno ili odredženo? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto utvrđeno i jasno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati određen, određena, određeni…