Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odškrinuti ili otškrinuti?

Kako je pravilno pisati: odškrinuti ili otškrinuti?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Glagol je nastao tvorbom od prijedloga od i imenice škrinja (škrinuti). U navedenoj riječi zvučni glas d se našao ispred bezvučnog glasa š, no ne događa se promjena jednačenja po zvučnosti. Naime, kad se d nađe ispred c, č, ć, s, š ne mijenja se u bezvučno t. Pravilno je stoga pisati odškrinuti, odškrinem, odškrinuvši, odškrinut, odškrinuto…

Primjeri:

  • Odškrinula je vrata i pogledala spavaju li njezina djeca.
  • Pogledala je prema odškrinutim vratima spavaće sobe i zauvijek se oprostila od stana.
  • Odškrinuli smo malo ulazna vrata kako bismo provjerili ima li nekoga unutra.
  • Taj je slikar odškrinuo europska vrata hrvatskim umjetnicima.
  • Odškrinula je prozor kako bi čula razgovor susjeda na ulici.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol odškrinuti, odškrinem, odškrinuo, odškrinula, odškrinuta, odškrinutih, odškrinuto, odškrinut… Odnosno, u tvorbi glagola ne provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti.