Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mijenja ili mjenja?

Kako je pravilno pisati: mijenja ili mjenja?

U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i drugo.

Upravo kod primjera gdje smo se drugačije odmalena naučili govoriti najteže nam je svladati pravilne oblike u hrvatskom standardnom jeziku.

Ovdje je riječ o prezentu nesvršenog glagola mijenjati. Glagol mijenjati naglašen je dugouzlaznim naglaskom. Dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika měna. Pravilan prezent glasi: mijenjam, mijenjaš, mijenja, mijenjamo, mijenjate, mijenjaju.

Primjeri:

  • Mijenjam se svakodnevno, nadam se da će biti sve bolje.
  • Mijenjala sam dečke, ali nisam uspjela promijeniti svoj užasan karakter.
  • Mijenja se sve, pa tako i vrijeme.
  • Mijenjaju se vremena, mladi više ne poštuju starije.
  • Sve se mijenja, pa tako ni nas dvoje više nismo isti.
  • Mijenjaju se političari, mijenja se vlast, ali ljudi u sjeni uvijek su isti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše treće lice jednine glagola mijenjati – mijenja. Pravilno se piše prezent glagola mijenjati: mijenjam, mijenjaš, mijenja, mijenjamo, mijenjate, mijenjaju.