Mijenja ili mjenja?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: mjenja ili mijenja? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine prezenta glagola mijenjati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mijenja.

LEAVE A COMMENT