Ograničenje ili ogranićenje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ograničenje ili ogranićenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava postavljanje granica. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ograničenje, ograničenja, ograničenju, ograničenjem…

LEAVE A COMMENT