Onemogućen ili onemogučen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: onemogučen ili onemogućen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom ili pasivnom glagola onemogućiti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati onemogućen, onemogućena, onemogućeni…

LEAVE A COMMENT