Onesvještena ili onesviještena?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: onesvještena ili onesviještena? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom. Naglašen je je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati onesviještena.

LEAVE A COMMENT