Kako se piše pravilno na hrvatski?

Označavanje ili oznaćavanje?

Kako je pravilno pisati: označavanje ili oznaćavanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja znači obilježiti nešto. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati označavanje, označavanja, označavanju…