Pečatnjak ili pećatnjak?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: pečatnjak ili pećatnjak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava naprava u obliku metalne pločice u koju je ugraviran neki znak ili prsten u kojem je urezan pečat. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pečatnjak, pečatnjaka, pečatnjaku…

LEAVE A COMMENT