Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pekara ili pekarna?

Kako je pravilno pisati: pekara ili pekarna?

Ovdje je riječ o dvojbi koju riječ odabrati kad pomislimo na topla peciva i svježi kruh.

No, situacija s pekarama, pekarnicama, pekarnama ponešto je komplicirana. Ali, tako je samo na prvi pogled.

Naime, riječ pekara označava mjesto proizvodnje kruha, gdje se kruh oblikuje, mijesi, peče…

Imenica pekarnica označava pak trgovinu, odnosno mjesto gdje se kruh prodaje. Naravno, postoje pekare koje su ujedno pekarnice, mjesta gdje se kruh peče i prodaje.

Pekarna je pak imenica koja pripada svakodnevnom govoru te ne pripada standardnom jeziku.

Primjeri:

  • Kruh sam kupio u maloj pekarnici na trgu.
  • Moja supruga je zaposlena u proizvodnji kruha u pekari.
  • Pekare su mjesta gdje se prave topla peciva.
  • Pekarnice su mjesta gdje se ta peciva prodaju.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pekara, a ne pekarna.