Plaćljivac ili plačljivac?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: plačljivac ili plaćljivac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pljačljivac, pljačljivca, plačljivcu, plačljivcem…

LEAVE A COMMENT