Plačljivica ili plaćljivica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: plaćljivica ili plačljivica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati plačljivica, plačljivice, plačljivici, pljačljivicom…

LEAVE A COMMENT