Počivalište ili poćivalište?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: počivalište ili poćivalište? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava mjesto za počinak. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati počivalište, počivališta, počivalištu, počivalištem…

OSTAVITE KOMENTAR