Počivanje ili poćivanje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: počivanje ili poćivanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja znači biti naslonjen, imati oslonac. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati počivanje, počivanja, počivanju, počivanjem…

OSTAVITE KOMENTAR