Kako se piše pravilno na hrvatski?

Podčiniti ili potčiniti?

Kako je pravilno pisati: podčiniti ili potčiniti?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom. Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

U ovom primjeru, glagol dolazi u tvorbi od prijedloga pod i glagola činiti. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa č, on ne prelazi u svoj bezvučni parnjak. Odnosno, događa se iznimka od glasovne promjene jednačenja suglasnika po zvučnosti. Naime, pravilo kaže da kad se d nađe ispred c, č, ć, s, š ne prelazi u bezvučno t, svoj bezvučni parnjak. Dakle, pravilno se piše: podčiniti, podčinim, podčiniš, podčinimo, podčinite, podčinili…

Primjeri:

  • Sve su podčinili sebi i živjeli su po svojim pravilima.
  • Osjećao se podčinjeno u toj vezi, a njegovi prijatelji mislili su da ga djevojka iskorištava.
  • Iako je on tebi podčinjen, morala bi se odnositi prema njemu s poštovanjem, a ne ovako.
  • Nije se volio osjećati podčinjeno, a u ovoj tvrtki uvijek se osjećao upravo tako.
  • Ne ponašaj se prema svojoj supruzi kao da ti je podčinjena – ona je vrijedna kao i ti.
  • Podčinili su sebi sve one koji su im to u svojoj nemoći dopustili.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol podčiniti, podčinio, podčinila, podčinile, podčini, podčinim… Glagol ne valja miješati s glagolom počiniti – nešto učiniti (počiniti samoubojstvo, počiniti zločin…). Podčiniti znači staviti nekoga pod svoju vlast ili pod svoju volju. U tvorbi glagola podčiniti ne provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti.