Polukrug, polu-krug ili polu krug?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: polu krug, polu-krug ili polukrug? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica je sastavljena od dvaju dijelova. Polu kao prvi dio riječi znači da je nešto napola ili samo dijelom. Imenica označava geometrijski lik omeđen promjerom kruga i jednom od polukružnica nad tim promjerom. Pravilno se piše sastavljeno: polukrug, polukruga, polukrugu, polukrugom…

LEAVE A COMMENT