Napola ili na pola?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: napola ili na pola?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Naime, radi se o tome da su oba izraza točna i pravilna, no ne u istim jezičnim kontekstima jer nemaju isto značenje.
“Na pola” jest izraz u kojem imamo prijedlog na te prilog količine pola.

Takvo korištenje i rastavljeno pisanje pravilno je u primjerima poput:
Ako ne želiš doći, naći ćemo se na pola puta.

S druge strane, “napola” pisano sastavljeno odnosno zajedno jest prilog. Koristiti ga pisano sastavljeno pravilno je u sljedećim primjerima:
Prereži tortu napola i neka svatko dobije svoj dio.
Jabuka je, nakon što je pala na pod, pukla napola.
Raspolovivši kruh napola svima je počeo dijeliti manje komade.

Kao i prilog napola, često se koristi prilog popola.

Zaključno, kao prilog “napola” pravilno je pisati sastavljeno odnosno zajedno. Ako je riječ o prijedložnom izrazu, tada se piše odvojeno.

LEAVE A COMMENT