Kako se piše pravilno na hrvatski?

Poočim ili počim?

Kako je pravilno pisati: poočim ili počim?

Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica muškog roda poočim ili počim. Odnosno, postavlja se pitanje je li pravilno pisati jedan ili dva samoglasnika o u riječi.

Postoji više primjera u hrvatskom jeziku gdje se dvoji o samoglasniku o. Primjerice, kod pisanja vodootporan ili vodotporan gdje je pravilno pisati vodootporan jer nastaje od imenice voda i pridjeva otporan. Također kod pridjeva plavook ili plavok

Kako bismo saznali rješenje u ovom slučaju potrebno je vidjeti od kojih riječi nastaje ta imenica počim ili poočim.

Riječ je o imenici muškog roda koja se tvori od prefiksa po- i imenice otac te označava čovjeka koji je usvojio dijete. Kada se dva glasa o nađu jedan pored drugog nijedan glas se ne gubi. Pravilno je pisati poočim, poočima, poočimu, poočime, poočimu, poočimi… Navest ćemo neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Upoznao je Markova poočima na roditeljskom sastanku.
  • Petrin poočim čekao ju je u automobilu u školskom dvorištu.
  • Upoznala sam tvojeg poočima na tulumu radnika naše tvrtke.
  • Tvoj poočim kupio je svima ruže i čokolade.
  • Mislili smo da je to bicikl tvojeg poočima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda poočim, poočima, poočimu, poočimi… Dakle, imenicu se pravilno piše s dva slova o.