Poremećaj ili poremečaj?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: poremečaj ili poremećaj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava narušenost poretka ili funkcioniranja. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poremećaj, poremećaja, poremećaju…

LEAVE A COMMENT