Poremećen ili poremečen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: poremečen ili poremećen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko tko nije duševno zdrav ili je nešto poremetio. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poremećen, poremećena, poremećeni…

LEAVE A COMMENT