Kako se piše pravilno na hrvatski?

Predškolski ili pretškolski?

Kako je pravilno pisati: predškolski ili pretškolski? Pridjev dolazi u tvorbi od prijedloga pred- i pridjeva školski. Premda se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog š, ne prelazi u svoj bezvučni parnjak. Ovo je iznimka od glasovne promjene jednačenja suglasnika po zvučnosti. Stoga je pravilno: predškolski, predškolska, predškolsko, predškolskim…