Pretpostavci ili pretpostavki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: pretpostavki ili pretpostavci? Ovdje je riječ o dativu i lokativu imenice ženskog roda koja označava polaznu postavku za neki zaključak. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U tvorbi ove dativa i lokativa ove imenice provodi se glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred samoglasnika i. Pravilno je pisati pretpostavci.

OSTAVITE KOMENTAR