Prinčipesa ili prinćipesa?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prinčipesa ili prinćipesa? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava princeza. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prinčipesa, prinčipesi, prinčipesom…

LEAVE A COMMENT