Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pronalazač ili pronalazać?

Kako je pravilno pisati: pronalazać ili pronalazač? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osobu koja je nešto pronašla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pronalazač, pronalazača, pronalazaču, pronalazačem…