Prosvjetiteljstvo ili prosvijetiteljstvo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prosvjetiteljstvo ili prosvijetiteljstvo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava filozofski pokret iz 18. st. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prosvjetiteljstvo, prosvjetiteljstva, prosvjetiteljstvu…

LEAVE A COMMENT